Taget från Annika R Malmbergs bok tändvätska:

Vi har alla fyra färger i oss, ingen saknar något temperament. Men det är oftast en eller två och ibland tre färger som lyser igenom och skiner lite starkare. Det finns inte någon färg som är bättre än någon annan. Alla färger och kombinationer av olika färger har lika mycket styrkor. Men som du säkert har hört någon gång: Alla styrkor kan bli en svaghet om de överanvänds.

 

Blå – Tänka och Reflektera
Människor med mycket blå energi är analytiska och objektiva. De anser att planering, struktur och tidsdisponering är viktiga frågor. De har höga prestationsnormer och det tar mycket längre tid för en person med blå energi att bli nöjd med en uppgift än vad det tar för andra. En person med blå energi känns igen på att när de väl bestämt sig för att göra något så vill de göra ordentligt. Oavsett om det handlar om en renovering hemma, en middagsbjudning, en uppgift på jobbet eller ett inköp. Vänta dig inga snabba besked av en sådan här person, allt ska tänkas igenom noggrant och analyseras så att det inte blir fel. De är kvalitetsmedvetna, ser lätt sprickor både i ett förslag och i ett resonemang, och kan uppfattas som mer kritiska än genomsnittet. En blå person värdesätter självständighet och intellekt, det betyder att det uppskattar kunskap och fakta mer än något annat. En blå person skulle aldrig lockas med i ett drev, att bara hänga på den allmänna opinionen. De vill alltid bilda sig en egen uppfattning och den baseras på noggranna studier, den egna kunskapen och en objektiv analys. De tvekar inte att gå till källan om det skulle behövas. Målet för en blå person är ATT FÖRSTÅ. De vill förstå ett sammanhang, orsak och verkan. De behöver fakta och bevis.

Gul – Inspirera och Visionera
Människor med mycket gul energi älskar att prata, påverka och låta sig påverkas. De är ofta underhållande och charmerande. De utstrålar entusiasm och bemöter andra på ett övertygande, engagerande och inbjudande sätt. De tycker om att ha roligt och gillar att synas. En person med gul energi har lätt för att ta kontakt och ger ofta ett öppet glatt och vänligt intryck. Gula personer ger sällan direkta order, men de lirkar och väver infördelar, smicker och kan få det att “vattnas i munnen” på dig, så du bara måste göra som de säger. De är ofta kreativa och nytänkande, de är spontana och vill gärna göra saker på eget sätt och i sin egen ordning. De kan lätt växla från en agenda till en annan eller snabbt byta samtalsämne. De är hela tiden öppna för nya intryck och kan få fart på en arbetsgrupp och också få människor med sig. En del kan ibland dock ha svårt att följa deras associationer och ta till sig deras idéer. Personer med gul energi kan ibland prata för mycket eller uppfattas som lite självcentrerade. Målet för en gul person är UPPMÄRKSAMHET. Allt de gör får en mening om de har en publik. En gul person tänker alltid på hur saker och ting kan uppfattas och “speglar” sig och sitt liv i andra människor. De kan få en otrolig drivkraft av att veta att andra ser vad de gör. Det är oftast gula personer som startar en blogg och gärna vill berätta om sig själv, lägga ut bilder på sig själv och sin familj i olika sociala medier och dela sina tankar och drömmar med andra.

Grön – Relationer och hjälpsamhet
Människor med mycket grön energi uppskattar uppskattar en vänlig och harmonisk atmosfär. De är mycket måna om andras känslor och reaktioner. De är lyhörda för vad andra tycker och vill bli uppskattade efter förtjänst. De är omtänksamma och skapar ofta en varm atomsfär omkring sig. De är skickliga på att lyssna och tar hänsyn till andra människors önskemål och behov. Gröna personer har starka egna inre värderingarom vad som är rätt och fel och hur man bör förhålla sig till andra människor. för gröna personer är det en självklarhet att man inte beter sig hur som helst och under inga villkor gör någon ledsen eller arg. De kan med en lugn och beslutsam uthållighet försvara det som de värdesätter och anser vara rätt. De kan ibland ha svårt för att uttrycka vad de själva vill ha och behöver, de vill helst att andra ska förstå det av sig själva. De är ju själva så skickliga på att “läsa av” vad andra behöver. De kan också ha svårt för att säga nej och sätta gränser. De kan bli utnyttjade och uppfattas som vaga och obeslutsamma. De tycker inte om konflikter och undviker att ta upp sådant som kan vara obehagligt eller känsligt. Målet för en grön person är HARMONI. De blir trygga och lugna av goda, djupare relationer där människor verkligen bryr sig om varandra. De vill att alla ska vara delaktiga i beslut och att man inte kör över någon.

Röd – Resultat och Handling
Människor med mycket röd energi tar gärna kommandot och har svårt att vänta. De vill att saker ska hända snabbt. De söker gärna kontroll och känns igen på att de är snabba på att ta för sig. De är målinriktade och kan snabbt urskilja vad som måste göras direkt och vad som är mindre viktigt. De är ofta beslutsamma och kan bli mycket irriterade på tafatta, långsamma eller omständiga människor. De har förmågan att stänga av allt som stör och bara fokusera på målet. Det gör att det ibland kan vara svårt att kommunicera med en person med röd energi. De väljer ibland att inte höra. De ser inte heller alltid hinder eller svårigheter. De kan ibland vara så snabba i sin framfart att de både välter och knuffar till den eller det som står i vägen även om det ibland kan vara en människa. Då har de knappast tid eller intresse att säga förlåt, de ursäktar sig istället med “de är ju vuxna människor” eller “lite smällar får man tåla”. Och de stämmer på de röda, de tål både knuffar, tuffa tag och höjda röster. Men de gäller inte alla de andra färgenergierna. De kan vara lite för snabba ibland och andra kallar ofta de röda för “fort och fel”. De röda ser dock inget problem med att saker och ting går fel, då kan man lätt göra om. Bättre att komma igång så att något händer, än att sitta still och bara fundera. Målet för alla med röd energi är UTMANING. Utmaningar är positivt, ger kraft och energi och fyller dem med välbehag. Utmaningar ger också mening till livet.

 

Vilken färg är du?